Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej - DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą
Zarejestruj się Aktualności Porady eksperta Orzeczenia Prawo Wzory dokumentów E-lettery Ważne adresy Wydawnictwo
Strona główna / Porady eksperta / Kwalifikacje kierownika wyciec... Wtorek, 22 sierpnia 2017
Wyszukaj temat, który Cię interesuje!
Szukaj:
na stronie www
w poradniku
Porady eksperta
[2009-05-31]

Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej

Pytanie: Czy, kierownikiem wycieczki szkolnej może być osoba, która nie ukończyła kursu (np. wyjazd do innego miasta do kina,  na wycieczkę pieszą do Domu Kultury, lub na ognisko)?

Odpowiedź: Nie. Kierownikiem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji tej formy krajoznawstwa i turystyki lub inna osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek (§ 11 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.)

Warunki zorganizowania wycieczki - musisz dopilnować ich wypełnienia!

Szkoły mogą organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które odbywają się poza terenem szkoły. Poza obiektami należącymi do szkoły uczniowie mogą także uczestniczyć w organizowanych przez nią zajęciach.

Warunkiem zorganizowania przez szkołę wycieczki jest:

  • wyznaczenie kierownika wycieczki przez dyrektora szkoły,
  • przygotowanie wycieczki pod względem programowym i organizacyjnym,
  • zatwierdzenie przez dyrektora szkoły karty wycieczki zawierającej program, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika wycieczki, liczbę opiekunów.

Dyrektor nie może wskazać jako kierownika wycieczki osoby, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji do realizacji tej formy krajoznawstwa i turystyki, bo narazi się na zarzut działania niezgodnie z obowiązującymi przepisami i braku dbałości o bezpieczeństwo uczniów (art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a UoSO, art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 KN oraz § 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. i § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.).

 

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki to nie to samo, co zajęcia poza terenem szkoły

Organizując różne formy pracy z uczniami poza obiektami należącymi do szkoły należy odróżnić te, które są związane z organizowaniem krajoznawstwa i turystyki od zajęć prowadzonych poza jej terenem. Nie trzeba organizować wycieczki w rozumieniu przepisów rozporządzenia o organizowaniu krajoznawstwa i turystyki w szkołach, by przejść z uczniami do innej placówki i uczestniczyć w zorganizowanej dla dzieci imprezie czy wziąć udział w zajęciach przy ognisku.

Wycieczka przedmiotowa czy krajoznawczo-turystyczna wiąże się z realizowaniem określonych celów związanych z organizowaniem przez szkołę krajoznawstwa i turystyki (§ 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.).

 Zadania wyznaczone kierownikowi wycieczki oraz jego kompetencje uzasadniają wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien posiadać. Od jego wiedzy i umiejętności zależy właściwe przygotowanie wycieczki pod względem organizacyjnym i programowym, realizacja programu, bezpieczeństwo uczestników wycieczki i rozliczenie finansowe po jej zakończeniu (§ 12 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.)

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516),
  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)

Autor: Bożena Winczewska

Jeszcze dziś wyślij zamówienie i skorzystaj z możliwości bezpłatnego otrzymania poradnika na 14 dni.

DRUKUJ      POLEĆ ZNAJOMEMU     

Hasło: 
 
        

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.