DYREKTOR SZKOŁY - serwis Zarządzanie szkołą
Zarejestruj się Aktualności Porady eksperta Orzeczenia Prawo Wzory dokumentów E-lettery Ważne adresy Wydawnictwo
Strona główna / Porady eksperta Wtorek, 22 sierpnia 2017
Wyszukaj temat, który Cię interesuje!
Szukaj:
na stronie www
w poradniku
Porady eksperta
2012.07.30
Pytanie: Matka ucznia (wdowa) zwróciła się do szkoły o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jej syna. Matka ubezpieczona jest przy drugim, pełnoletnim dziecku. Czy w tej sytuacji mogę żądać dokumentów uzasadniających podjęcie prób ubezpieczenia zdrowotnego ucznia np. decyzji ZUS odmawiającej przyznania uczniowi renty rodzinnej, zaświadczenia z PUP o niepozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych przez matkę ucznia itp.? Czy mam obowiązek zgłosić ucznia do ubezpieczenia zdrowotnego? więcej
2012.07.30
Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego przydzieliłam w arkuszu zajęcia z muzyki i plastyki nauczycielowi bez kwalifikacji do prowadzenia tych zajęć? Czy muszę uzyskać zgodę kuratorium na zatrudnienie tego nauczyciela? więcej
2012.03.27
Pytanie: W związku ze zmniejszeniem liczby klas od następnego roku szkolnego nie będzie pełnego etatu dla wszystkich trzech nauczycieli języka rosyjskiego zatrudnionych na podstawie mianowania. Do przydziału będzie tylko 45 godzin. Czy, aby nie zwalniać żadnego z nauczycieli, dyrektor może obniżyć im wszystkim wymiar pensum, tak by każdy miał 15/18 etatu? więcej
2012.01.03
Przez jaki okres i jakie dokumenty awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego należy przechowywać w szkole? więcej
2011.10.22
Czy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy za granicą na podstawie przetłumaczonego "Zaświadczenia z miejsca pracy zgodnie z § 312 SGB III, Wersja BA II 2-3.07" ? Zaświadczenie zawiera informacje dotyczące danych osobowych pracownika: numer RV, - numer akt osobowych, numer klienta, okres zatrudnienia. Pracownik wrócił z zagranicy i obecnie chciałby podjąć pracę w szkole na stanowisku woźnego. więcej
2011.03.04
Pytanie: Urząd gminy podjął uchwałę o likwidacji ZEAS. Obsługę finansowo-księgową szkół mają prowadzić pracownicy urzędu gminy na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy wójtem gminy a dyrektorem szkoły o prowadzeniu wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół. Czy funkcję głównego księgowego szkoły może sprawować pracownik UG będący inspektorem ds. księgowości na podstawie wystawionego upoważnienia przez dyrektora szkoły do sprawowania obowiązków głównego księgowego szkoły? więcej
2011.02.22
Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wystawić ocenę za okres stażu nauczycielowi, który jest jego małżonkiem? więcej
2010.07.01
Nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony od 1 września 2004 r. Od 1 lipca 2009 r.  do 31 sierpnia 2010 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, ulega likwidacji. W jaki sposób obliczyć wysokość odprawy dla nauczyciela? Jakie wynagrodzenie wziąć za podstawę: sprzed urlopu czy to, które przysługiwałoby mu teraz? więcej
2010.03.12
Pytanie: Czy mogę uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami powołując się na przepis (art. 28 ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) stanowiący, że nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy? więcej
2009.05.05
Pytanie: Czy na pięciolatka, który będzie uczęszczał do oddziału przedszkolnego w 2009/2010 r., spłynie subwencja z Ministerstwa? więcej
2009.03.09
Pytanie: Ze względu na wchodzący do szkół ponadgimnazjalnych niż demograficzny,
zmniejszanie się liczby oddziałów, istnieje konieczność odwołania ze
stanowiska wicedyrektora. Czy mogą Państwo podać procedurę odwołania? więcej
2008.03.05
Proszę o usystematyzowanie i odpowiedź na pytanie: jaka jest moja rola w przyznawaniu nauczycielowi kolejnych szczebli awansu zawodowego? Jakie są moje obowiązki w stosunku do nauczyciel, który rozpoczyna staż w mojej szkole, a jakie w stosunku do nauczycieli z wyższym stopniem zawodowym, jeśli chodzi o zatwierdzenie dokumentacji, komisję? więcej
2008.03.05
Jeden z nauczycieli szkoły zamierza skorzystać z rocznego urlopu zdrowotnego w okresie od 15.01.2008 r. do 15.01.2009 r.. W zastępstwie tego nauczyciela chcielibyśmy zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela stażystę na okres od 15.01 do 30.06.2008 r.. Proszę o wyjaśnienie dwóch kwestii związanych z powyższą sytuacją: więcej
2007.11.14
Pytanie: Nasz organ prowadzący nie wydał stosownego regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W związku z tym mam pytanie, czy  naszej pani sekretarz należy się dodatek kasjerski a jeżeli tak to na podstawie jakich przepisów? Dodam jeszcze, że w naszej placówce istnieje obrót gotówkowy, gdyż nie wszyscy pracownicy mają konta bankowe i część wypłat pobieramy gotówką. więcej
2007.08.16
Pytanie: Nasza szkoła wynajmuje salę gimnastyczną prywatnym firmom, które organizują zawody sportowe dla swoich pracowników, a więc jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W chwili obecnej sala gimnastyczna jest remontowana. Do naszych dokumentów trafiła faktura za remont od kontrahenta wykreślonego z rejestru podatników VAT. Czy mamy w tej sytuacji prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego? więcej
2007.08.16
Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej, która świadczy usługi  najmu pomieszczeń szkolnych, a więc  jest obowiązana do rozliczania podatku od towarów i usług. Kto może  podpisać deklaracje podatkowe w przypadku gdy nie wyznaczono pełnomocnika: ja, jako dyrektor, główny księgowy, czy też pracownik, który je sporządza? więcej
2007.08.16
Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionym w dodatkowym miejscu pracy należy wypłacać dodatek stażowy? I czy  w takiej sytuacji można zaliczyć poprzednie zakończone okresy zatrudnienia - po uprzednim przedłożeniu świadectw pracy - czy też wspomniany nauczyciel musi niejako „od nowa" wypracować dodatek stażowy na zasadach określonych w przepisach Karty Nauczyciela? więcej
2007.08.16
Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Chcę zatrudnić nauczyciela wychowania fizycznego. Jednym z kandydatów jest nauczyciel, który ukończył AWF (wydział wychowania fizycznego) na kierunku turystyka i rekreacja, a także kurs pedagogiczny. Czy nauczyciel ten posiada kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego w szkole? więcej

Hasło: 
 
        

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.